Licitaţie comercializare gaj

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 09 august 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

  • CASE DE LOCUIT ŞI ÎNCĂPERI LOCATIVE:

lotul nr. 640 - încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața totală de 113.80 m.p. (nr. cadastral 0100113.457.01.003), amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Valea crucii, 26, ap. 3, preţ iniţial 1,920,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 641 - încăpere locativă (apartament cu 1 odaie) cu suprafața totală de 35.50 m.p. (nr. cadastral 0100508.130.01.025), amplasată în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ion Neculce, 5, ap. 25, preţ iniţial 512,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 642 - Încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafaţa totală de 70.1 m.p. (nr. cadastral 0100112.103.01.177), amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Cuza-Vodă, 19/1, ap. 177, preţ iniţial 960,000.00 lei; FOTO

  • TERENURI:

lotul nr. 609 – teren agricol, S=7,6281 ha (nr. cad. 8015115.061), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 166 000,00 lei;

lotul nr. 610 – teren agricol, S=2,2516 ha (nr. cad. 8015118.045), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 50 000,00 lei;

lotul nr. 611 – teren agricol, S=1,2111 ha (nr. cad. 8015112.159), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 28 000,00 lei;

lotul nr. 612 – teren agricol, S=0,7633 ha (nr. cad. 8015112.164), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 18 000,00 lei;

lotul nr. 613 – teren agricol, S=1,4593 ha (nr. cad. 8015118.047), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 32 000,00 lei;

lotul nr. 615 – teren agricol, S=2,5923 ha (nr. cad. 8015118.036), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 58 000,00 lei;

lotul nr. 616 – teren agricol, S=0,4729 ha (nr. cad. 8015112.175), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 12 000,00 lei;

lotul nr. 617 – teren agricol, S=1,6289 ha (nr. cad. 8015112.174), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 37 000,00 lei;

lotul nr. 618 – teren agricol, S=7,1708 ha (nr. cad. 8015102.111), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 156 000,00 lei;

lotul nr. 619 – teren agricol, S=4,2589 ha (nr. cad. 8015102.112), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 93 000,00 lei;

lotul nr. 620 – teren agricol, S=0,4612 ha (nr. cad. 8015112.165), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 12 000,00 lei;

lotul nr. 621 – teren agricol, S=12,9565 ha (nr. cad. 8015118.048), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 279 000,00 lei;

lotul nr. 622 – teren agricol, S=7,1263 ha (nr. cad. 8015112.176), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 154 000,00 lei;

lotul nr. 623 – teren agricol, S=0,4972 ha (nr. cad. 8015112.168), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 12 000,00 lei;

lotul nr. 624 – teren agricol, S=0,4183 ha (nr. cad. 8015112.171), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 10 000,00 lei;

lotul nr. 625 – teren agricol, S=1,3039 ha (nr. cad. 8015112.061), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 30 000,00 lei;

lotul nr. 626 – teren agricol, S=15,5125 ha (nr. cad. 8015119.017), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 334 000,00 lei;

lotul nr. 628 – teren agricol, S=0,7303 ha (nr. cad. 8015112.173), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 17 000,00 lei;

lotul nr. 630 – teren agricol S=0,4295 ha (nr. cad. 8015112.166), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 10 000,00 lei;

lotul nr. 631 – teren agricol S=0,8423 ha (nr. cad. 8015112.170), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 20 000,00 lei;

lotul nr. 632 – teren agricol S=0,4134 ha (nr. cad. 8015112.167), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 10 000,00 lei;

lotul nr. 633 – teren agricol S=1,7823 ha (nr. cad. 8015112.054), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 40 000,00 lei;

lotul nr. 634 – teren agricol S=2,8999 ha (nr. cad. 8015112.056), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţ iniţial 64 000,00 lei.

  • CONSTRUCŢII ŞI ÎNCĂPERI COMERCIALE/INDUSTRIALE:

lotul nr. 176 – construcţie industrială, S =1,238.50 m. p., şi dreptul de folosinţă asupra terenului S=0,8561 ha (nr. cad. 7801121322), amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/b, preţ iniţial 707  000,00 lei; FOTO

lotul nr. 177 – construcţie industrială (nr. cad. 7801121322), S=1160,20 m. p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului S=0,8561 ha, amplasată în or. Soroca, str. Cosăuţului 41/b, preţ iniţial 518 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 192 – construcţie hidrotehnică (nr. cad. 6001102364.01), S=8,061.60 m. p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului S=47,8376 ha, amplasată în or. Nisporeni, extravilan, preţ iniţial 2 455 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 349 – staţie PECO (nr. cad. 0502308.147.01, 02) şi teren de pământ S= 0.1541 ha (nr. cad. 0502308.147), amplasată în r-nul Anenii Noi, sat. Varniţa, str. Tighina, nr.53a, preţ iniţial  1 020 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 350 - staţie PECO (nr. cad. 1030200.244.01, 1030200.033.01) şi teren de pământ  S=0.23 ha (nr. cad. 1030200.244, 033),  amplasată în r-nul Anenii Noi, sat. Gura Bîcului, preţ iniţial 1 425 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 351 - staţie PECO  (nr. cad. 0502208.025.01) si teren de pământ S= 0.304 ha (nr. cad. 0502208.025), amplasată în r. Anenii Noi, sat. Varniţa, str. Plugarilor nr.124, preţ iniţial 1 260 000,00 lei; FOTO

lotul nr. 638 - construcţii comerciale, prestarea serviciilor, cu suprafaţa totală la sol de 393.6 m.p. (nr. cadastral 6453108.271.01, 02) şi terenul de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.063 ha (nr. cadastral 6453108.271), amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina, preţ iniţial 6,080,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 639 - încăperi nelocative (oficiu în subsol) cu suprafaţa totală de 175.4 m.p. (nr. cadastrale 0100205.118.01.045; 0100205.118.01.046; 0100205.118.01.047), amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. 31 August 1989, 59, preţ iniţial 2,736,000.00 lei. FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sânt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de  până la 1 mln. lei:  persoanele fizice - 100,00 lei, persoanele juridice - 250,00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250,00 lei, persoanele juridice 500,00 lei, la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

MD97BE002805700498000022 – taxa de participare la licitaţie,

MD17BE002805600498000012 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte până pe data de 08.08.2016, ora 16.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-032; 022-218-057; 022-218-074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.