Licitații active 6 septembrie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 6 septembrie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

lot

Denumirea bunului

Locul amplasarii

Nr. cadastral

Suprafața

Preț de expunere

Foto

5

Încăperi nelocative

mun. Chişinău, str. Şciusev A. nr. 55

0100204.130.01.051

123.10

         3,115,459.20 

FOTO

6

Construcție de cultură și agrement (14.3%)

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev, 1

1001206.160.01

191.00

         1,443,304.80 

FOTO

7

Încăperi administrative

or. Briceni, str.  Independentei,  3

1401103.049.01

652.00

         2,680,909.56 

FOTO

Teren aferent (42.18%)

1401103.049

0.0914

             207,202.97 

 

8

Clădire administrativă

or. Calarasi,  str. Pantelimon Halippa, 3

2501216.004.01

415.70

         3,946,656.00 

FOTO

Garaj

2501216.004.02

75.20

Garaj

2501216.004.03

60.00

Teren aferent

2501216.004

0.0946

12

Clădire administrativă

or. Cimislia, str. Decebal, 15

2901304.605.02

550.90

         4,598,160.00 

FOTO

Lot de teren

2901304.605

0.13

Garaj

2901304.604.01

167.10

13

Construcție comercială prestare servicii

or. Criuleni,  str. 31 August, 116

3101219.118.01

989.50

       10,145,234.40 

FOTO

Lot de teren

3101213.118

0.0961

15

Clădire administrativă cu garaj

or. Glodeni,  str. Suveranitatii, 14

4801110.210.01

320.30

         1,832,208.00 

FOTO

Teren aferent

4801110.210

0.0538

             202,272.00 

 

16

Construcție comercială, prestarea serviciilor

or. Hincesti,  str. Mihalcea Hincu, 127 A

5301205.013.01

457.80

         6,122,020.80

FOTO

Garaj

5301202.013.02

81.60

Teren aferent

5301205.013

0.0710

17

Încăperi nelocative

or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 31

5501210.202.01.103

420.80

         4,978,243.20

FOTO

Garaj

5501210.202.02.014

17.90

             165,816.00 

 

Garaj

5501210.202.02.018

17.70

             165,816.00 

 

18

Clădire administrativă

or. Stefan Voda,  31 August 1989,  9/B

8501213.130.02

228.40

         3,175,200.00 

FOTO

Clădire administrativă

8501213.130.01

322.80

Construcție accesorie

8501213.130.03

11.30

Lot de teren

8501213.13

0.0872

19

Încăperi administrative

or. Riscani, str.  Independentei, 47

7101108.014.01.030

298.30

         1,207,664.98

FOTO

Teren aferent (19.4%)

7101108.014

0.0255

               17,495.35 

 

20

Construcție comercială prestări servicii  (36%)

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 33

8001112.319.01

390.60

         4,950,254.40 

FOTO

Teren aferent

8001112.319

0.03024

21

Clădire administrativă

or. Telenesti,  str. 31 August, 11

8901225.095.01

320.50

         2,435,331.36 

FOTO

Clădirea cazangeriei

8901225.095.02

7.50

Teren aferent

8901225.095

0.0704

 

 

22

 

Clădire administrativă

 

mun. Chișinău, str. Columna, 115

 

0100206.064.01

 

1,145.40

 

 

41,282,700.00

 

FOTO

 

Lot de teren aferent

 

100206.064

 

0.134

 

23

 

Încăperi nelocative

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 23

 

0100312.137.01.151

 

1,263.00

 

25,124,400.00

FOTO

 

24

 

Încăperi nelocative

mun. Chișinău, str. Pușkin, 33

 

0100419.103.01.120

 

1,176.10

 

38,259,600.00

FOTO

 

25

 

Încăperi nelocative

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 6

 

0100207.125.01.222

 

269.40

 

16,810,350.00

FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:

– taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD54BE000004941700498999

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104