Licitatii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 09 august 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

 • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

  lot

  Denumirea bunului

  Locul amplasarii

  Nr. cadastral

  Suprafața

  Preț de expunere

  Foto

  5

  Încăperi nelocative

  mun. Chişinău, str. Şciusev A. nr. 55

  0100204.130.01.051

  123.10

           3,115,459.20 

  FOTO

  6

  Construcție de cultură și agrement (14.3%)

  or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev, 1

  1001206.160.01

  191.00

           1,443,304.80 

  FOTO

  7

  Încăperi administrative

  or. Briceni, str.  Independentei,  3

  1401103.049.01

  652.00

           2,680,909.56 

  FOTO

  Teren aferent (42.18%)

  1401103.049

  0.0914

               207,202.97 

   

  8

  Clădire administrativă

  or. Calarasi,  str. Pantelimon Halippa, 3

  2501216.004.01

  415.70

           3,946,656.00 

  FOTO

  Garaj

  2501216.004.02

  75.20

  Garaj

  2501216.004.03

  60.00

  Teren aferent

  2501216.004

  0.0946

  9

  Construcție comercială prestare servicii

  or. Drochia,  Independentei 8/1

  3601109.257.01

  286.80

               755,227.20

  FOTO

  Lot de teren aferent

  3601109.257

  0.0340

  12

  Clădire administrativă

  or. Cimislia, str. Decebal, 15

  2901304.605.02

  550.90

           4,598,160.00 

  FOTO

  Lot de teren

  2901304.605

  0.13

  Garaj

  2901304.604.01

  167.10

  13

  Construcție comercială prestare servicii

  or. Criuleni,  str. 31 August, 116

  3101219.118.01

  989.50

         10,145,234.40 

  FOTO

  Lot de teren

  3101213.118

  0.0961

  15

  Clădire administrativă cu garaj

  or. Glodeni,  str. Suveranitatii, 14

  4801110.210.01

  320.30

           1,832,208.00 

  FOTO

  Teren aferent

  4801110.210

  0.0538

               202,272.00 

   

  16

  Construcție comercială, prestarea serviciilor

  or. Hincesti,  str. Mihalcea Hincu, 127 A

  5301205.013.01

  457.80

           6,122,020.80

  FOTO

  Garaj

  5301202.013.02

  81.60

  Teren aferent

  5301205.013

  0.0710

  17

  Încăperi nelocative

  or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 31

  5501210.202.01.103

  420.80

           4,978,243.20

  FOTO

  Garaj

  5501210.202.02.014

  17.90

               165,816.00 

   

  Garaj

  5501210.202.02.018

  17.70

               165,816.00 

   

  18

  Clădire administrativă

  or. Stefan Voda,  31 August 1989,  9/B

  8501213.130.02

  228.40

           3,240,000.00  

  FOTO

  Clădire administrativă

  8501213.130.01

  322.80

  Construcție accesorie

  8501213.130.03

  11.30

  Lot de teren

  8501213.13

  0.0872

  Garaj

  or. Stefan Voda,  31 August 1989

  8501213.131.01

  33.50

                 36,000.00  

   

  Lot de teren

  8501213.131

  0.0034

  19

  Încăperi administrative

  or. Riscani, str.  Independentei, 47

  7101108.014.01.030

  298.30

           1,207,664.98

  FOTO

  Teren aferent (19.4%)

  7101108.014

  0.0255

                 17,495.35 

   

  20

  Construcție comercială prestări servicii  (36%)

  or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 33

  8001112.319.01

  390.60

           4,950,254.40 

  FOTO

  Teren aferent

  8001112.319

  0.03024

  21

  Clădire administrativă

  or. Telenesti,  str. 31 August, 11

  8901225.095.01

  320.50

           2,435,331.36 

  FOTO

  Clădirea cazangeriei

  8901225.095.02

  7.50

  Teren aferent

  8901225.095

  0.0704

  Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

 • procura autentificată notarial;
 • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104