Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 27 iulie  2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Anul de producere

Prețul initial, lei

FOTO

3

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021568220

2002

3,002.76

FOTO

4

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021567273

2002

3,062.80

FOTO

6

Mercedes Benz DC 311 Sprinter, Vin Cod WDB9036621R208688

1999

47,395.36

FOTO

7

Mercedes Benz 515 CDI, Vin Cod  WDB9066578S334607

2008

406,190.01

FOTO

8

Mercedes Benz 515CDI, Vin Cod WDB9066578S337713

2008

440,470.69

FOTO

11

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298442

2008

68,103.60

FOTO

15

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298441

2008

66,342.30

FOTO

16

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298438

2008

57,927.20

FOTO

17

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298437

2008

50,686.30

FOTO

18

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBBA41Z062262835

2006

82,291.85

FOTO

19

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBDX41U488859420

2007

86,988.65

FOTO

20

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBDL41U578858142

2007

79,258.50

FOTO

21

SKODA OCTAVIA TOUR, Vin Cod - MBDX41UX88870678

2008

80,530.55

FOTO

22

SKODA OCTAVIA TOUR, Vin Cod - TMBDX41UX88872567

2008

78,084.30

FOTO

26

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298432

2008

55,089.55

FOTO

27

LADA 21310, Vin Cod   XTA21310090098381

2009

54,013.20

FOTO

29

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0109854

2010

56,753.00

FOTO

30

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0110106

2010

56,753.00

FOTO

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104