Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 21 iunie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Construcţii şi încăperi comerciale/industrial

lot

Denumirea bunului

Locul amplasarii

Nr. cadastral

Suprafața

Preț de expunere

1

Încăperi nelocative

mun. Chişinău, str. Ion Creangă nr. 76 

0100514.111.01.102

5.80

             137,880.00    

Încăperi nelocative

0100514.111.01.103

90.70

2,156,040.00   

2

Încăperi nelocative

mun. Chişinău, bd. Dacia nr. 36

0100112.112.02.002

173.10

         4,359,240.00  

3

Încăperi nelocative

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 126 

0100206.105.01.118

60.60

         3,645,000.00  

4

Apartament cu 2 odăi

mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 3 ap. 7

0100508.107.01.007

51.40

         1,398,960.00  

5

Încăperi nelocative

mun. Chişinău, str. Şciusev A. nr. 55

0100204.130.01.051

123.10

         3,179,040.00  

6

Construcție de cultură și agrement (14.3%)

or. Anenii Noi, str. Alexei Șciusev, 1

1001206.160.01

191.00

         1,472,760.00  

7

Încăperi administrative

or. Briceni, str.  Independentei,  3

1401103.049.01

652.00

         2,735,622.00  

Teren aferent (42.18%)

1401103.049

0.0914

             211,431.60  

8

Clădire administrativă

or. Calarasi,  str. Pantelimon Halippa, 3

2501216.004.01

415.70

         4,027,200.00  

Garaj

2501216.004.02

75.20

Garaj

2501216.004.03

60.00

Teren aferent

2501216.004

0.0946

9

Construcție comercială prestare servicii

or. Drochia,  Independentei 8/1

3601109.257.01

286.80

             770,640.00  

Lot de teren aferent

3601109.257

0.0340

10

Clădire administrativă

or. Causeni,  str. Mihai Eminescu, 16

2701210.223.01

447.80

         3,612,000.00  

Lot de teren aferent

2701210.223

0.0814

11

Construcție comercială, prestarea serviciilor

or. Cahul,  str. Stefan cel Mare 17/a1

1701114.278.01

46.40

             828,000.00  

Lot de teren aferent

1701114.278

0.0080

12

Clădire administrativă

or. Cimislia, str. Decebal, 15

2901304.605.02

550.90

         4,692,000.00  

Lot de teren

2901304.605

0.13

Garaj

2901304.604.01

167.10

13

Construcție comercială prestare servicii

or. Criuleni,  str. 31 August, 116

3101219.118.01

989.50

       10,352,280.00  

Lot de teren

3101213.118

0.0961

14

Încăperi administrative

rl. Edinet, or. Cupcini, str. Livezilor, 1, ap. 22

41002106.011.01.022

43.60

             136,200.00  

15

Clădire administrativă cu garaj

or. Glodeni,  str. Suveranitatii, 14

4801110.210.01

320.30

         1,869,600.00  

Teren aferent

4801110.210

0.0538

             206,400.00  

16

Construcție comercială, prestarea serviciilor

or. Hincesti,  str. Mihalcea Hincu, 127 A

5301205.013.01

457.80

         6,246,960.00  

Garaj

5301202.013.02

81.60

Teren aferent

5301205.013

0.0710

17

Încăperi nelocative

or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 31

5501210.202.01.103

420.80

         5,079,840.00  

Garaj

5501210.202.02.014

17.90

             169,200.00  

Garaj

5501210.202.02.018

17.70

             169,200.00  

18

Clădire administrativă

or. Stefan Voda,  31 August 1989,  9/B

8501213.130.02

228.40

         3,240,000.00  

Clădire administrativă

8501213.130.01

322.80

Construcție accesorie

8501213.130.03

11.30

Lot de teren

8501213.13

0.0872

Garaj

or. Stefan Voda,  31 August 1989

8501213.131.01

33.50

               36,000.00  

Lot de teren

8501213.131

0.0034

19

Încăperi administrative

or. Riscani, str.  Independentei, 47

7101108.014.01.030

298.30

         1,232,311.20  

Teren aferent (19.4%)

7101108.014

0.0255

               17,852.40  

20

Construcție comercială prestări servicii  (36%)

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 33

8001112.319.01

390.60

         5,051,280.00  

Teren aferent

8001112.319

0.03024

21

Clădire administrativă

or. Telenesti,  str. 31 August, 11

8901225.095.01

320.50

         2,485,032.00  

Clădirea cazangeriei

8901225.095.02

7.50

Teren aferent

8901225.095

0.0704

22

Clădire administrativă

or. Vulcanesti, str. Lenin, 92

9603210.077.01

292.50

         3,000,000.00  

Lot de teren

9603210.077

0.03

Garaj

9603210.077.02

35.30

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 200.00 lei – pentru persoane fizice și în mărime de 350.00 lei pentru persone juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104