Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 19 aprilie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Anul de producere

Prețul initial, lei

1

Mercedes Benz DC 311 Sprinter, Vin Cod WDB9036621R208688

1999

50,962.75

2

Mercedes Benz 515 CDI, Vin Cod  WDB9066578S334607

2008

436,763.45

3

Mercedes Benz 515CDI, Vin Cod WDB9066578S337713

2008

473,624.40

4

DACIA LOGAN MCV,  Vin Cod - UU1KSDAD540298442

2008

73,080.00

5

DACIA LOGAN MCV,  Vin Cod - UU1KSDAD540298435

2008

68,250.00

6

DACIA LOGAN MCV , Vin Cod - UU1KSDAD540298434

2008

59,115.00

7

DACIA LOGAN MCV,  Vin Cod - UU1KSDAD540298439

2008

69,510.00

8

DACIA LOGAN MCV,  Vin Cod - UU1KSDAD540298441

2008

71,190.00

9

DACIA LOGAN MCV , Vin Cod - UU1KSDAD540298443

2008

58,800.00

10

DACIA LOGAN MCV,  Vin Cod - UU1KSDAD540298440

2008

50,100.00

11

DACIA LOGAN MCV , Vin Cod - UU1KSDAD540298432

2008

59,115.00

12

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBBA41Z062262835

2006

88,305.00

13

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBDX41U488859420

2007

93,345.00

14

SKODA OCTAVIA, Vin Cod - MBDL41U578858142

2007

85,050.00

15

VAZ 21214, Vin Cod - XTA21214051778745

2005

19,425.00

16

VAZ 21213, Vin Cod   XTA21213041746519

2004

14,740.00

17

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051777383

2005

15,000.00

18

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021568220

2002

3,555.90

19

VAZ 2107, Vin Cod XTA21070021567273

2002

3,627.00

20

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051777369

2005

19,250.00

21

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051778742

2005

17,050.00

22

LADA 21310, Vin Cod   XTA21310090098381

2009

55,200.00

23

LADA 21310, Vin Cod   XTA21310090098371

2009

49,100.00

24

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0109854

2010

60,900.00

25

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100B0115672

2010

50,200.00

26

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0110106

2010

60,900.00

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 100.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 200.00 lei pentru personae juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii.