Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 21 aprilie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Anul de producere

Prețul initial, lei

1

Mercedes 500S, Vin Cod WDB2201751A435260

2004

128,928.30

2

Mercedes E320, Vin Cod WDB2100651A662594

1998

46,530.05

3

VAZ 2107 , Vin Cod XTA21070021566380

2002

3,614.40

4

VAZ 2107 , Vin Cod XTA21070021567969

2002

3,700.00

5

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298436

2008

66,045.00

6

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298444

2008

72,555.00

7

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298431

2008

53,970.00

8

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298438

2008

62,160.00

9

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298437

2008

54,390.00

10

SKODA OCTAVIA TOUR, Vin Cod - MBDX41UX88870678

2008

86,415.00

11

SKODA OCTAVIA TOUR, Vin Cod - TMBDX41UX88872567

2008

83,790.00

12

VAZ 21213, Vin Cod   XTA21213041746518

2004

13,400.00

13

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051777363

2005

20,020.00

14

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051778680

2005

18,920.00

15

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051778690

2005

15,200.00

16

VAZ 21214, Vin Cod   XTA21214051777144

2005

20,350.00

17

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0110109

2010

50,200.00

18

LADA 21310, Vin Cod   XTA213100A0110103

2010

58,000.00

19

Chevrolet Captiva, Vin Cod KL1CD2669DB107578

2013

350,175.00

 

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 100.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 200.00 lei pentru personae juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii.