Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 29 martie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Mijloace de transport:

Nr. lot

Denumirea obiectului

Nr. de înmatriculare

Anul de producere

Prețul initial, lei

1

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298436

C NN 275

2008

69,190.00  

2

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298444

C NN 281

2008

76,010.00  

3

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298442

C NN 283

2008

  76,560.00  

4

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298435

C NN 286

2008

  71,500.00  

5

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298434

C NN 289

2008

61,930.00  

6

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298431

C NN 291

2008

56,540.00  

7

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298439

C NN 294

2008

72,820.00  

8

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298441

C NN 295

2008

74,580.00  

9

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298438

C NN 296

2008

  65,120.00  

10

DACIA LOGAN MCV Vin Cod - UU1KSDAD540298437

C NN 297

2008

56,980.00  

11

MERCEDES 320, Vin Cod – WDB2100651A662594

CSB 050

1998

48,979

12

MERCEDES 311 CDI, Vin Cod – WDB9036621R208688

CSB 012

2000

53,645

13

MERCEDES 313 CDI, Vin Cod – WDB9036621R377783

CSB 014

2002

63,510

14

VAZ 2107, Vin Cod – XTA21070021568220

CHL 708

2002

3,951

15

VAZ 2107, Vin Cod – XTA21070021566380

CHL 713

2002

4,016

16

MERCEDES S500, Vin Cod – WDB2201751A435260

CGN 950

2004

135,714

17

MERCEDES 515 CDI, Vin Cod –WDB9066578S334607

COH 174

2008

459,751

18

MERCEDES 515 CDI, Vin Cod – WDB9066578S337713

COH 175

2008

498,552

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 100.00 lei – pentru personae fizice și în mărime de 200.00 lei pentru personae juridice, la următoarele conturi:

taxa de participare la licitaţie persone fizice și juridice:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD27BE002805700498000021

 – acont pentru participare la licitarea lotului,

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, str. Columna, 115,

c/f:  1003600002549

IBAN: MD44BE002805600498000011

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la  ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-046; 022-218-047  sau pe site-ul Băncii