Licitaţie comercializare gaj

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 05 aprilie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

  • CASE DE LOCUIT ŞI ÎNCĂPERI LOCATIVE:

lotul nr. 640 - încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața totală de 113.80 m.p. (nr. cadastral 0100113.457.01.003), amplasată în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Valea crucii, 26, ap. 3, preţ iniţial 2,400,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 641 - încăpere locativă (apartament cu 1 odaie) cu suprafața totală de 35.50 m.p. (nr. cadastral 0100508.130.01.025), amplasată în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ion Neculce, 5, ap. 25, preţ iniţial 800,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 642 - Încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafaţa totală de 70.1 m.p. (nr. cadastral 0100112.103.01.177), amplasată în mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Cuza-Vodă, 19/1, ap. 177, preţ iniţial 1,500,000.00 lei; FOTO

  • CONSTRUCŢII ŞI ÎNCĂPERI COMERCIALE/INDUSTRIALE:

lotul nr. 638 - construcţii comerciale, prestarea serviciilor, cu suprafaţa totală la sol de 393.6 m.p. (nr. cadastral 6453108.271.01, 02) şi terenul de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.063 ha (nr. cadastral 6453108.271), amplasate în r-nul Orhei, sat. Peresecina, preţ iniţial 9,500,000.00 lei; FOTO

lotul nr. 639 - încăperi nelocative (oficiu în subsol) cu suprafaţa totală de 175.4 m.p. (nr. cadastrale 0100205.118.01.045; 0100205.118.01.046; 0100205.118.01.047), amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. 31 August 1989, 59, preţ iniţial 3,800,000.00 lei. FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sânt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de  până la 1 mln. lei:  persoanele fizice - 100,00 lei, persoanele juridice - 250,00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250,00 lei, persoanele juridice 500,00 lei, la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

MD97BE002805700498000022 – taxa de participare la licitaţie,

MD17BE002805600498000012 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 04.04.2016, ora 16.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Columna, 115, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-032; 022-218-057; 022-218-074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.