Licitaţie comercializare gaj

Lichidatorul „Aremax-RPR” SRL în proces de lichidare anunţă desfășurarea licitației „cu reducere”, privind comercializarea a bunului: Construcție industrială (depozit) cu suprafața totală de 1675,5 m.p., nr. cadastral 6213304.055.01 și terenul aferent cu suprafața de 4,6758 ha, nr. cadastral 6213304.055, amplasat în r-nul Ocnița, sat. Bîrnova. FOTO

Licitația se va desfășura la data de 15.02.2016, ora 10:00.

Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Cosmonauților 9, of. 66.

Prețul inițial de vînzare constituie 3 135 000 lei. Acontul de participare constituie 2% din prețul inițial de vînzare. Taxa de participare constituie 500 lei pentru persoane fizice, 1000 lei pentru persoane juridice.

Pentru participare la licitație, doritorii vor depune pînă la data de 12.02.2016, cererea de participare la licitație, la care se anexează: actul ce identifică persoana cumpărătorului și împuternicirile reprezentantului, dovada achitării acontului și taxei de participare.

Informații suplimentare - la tel: (022) 270-070; 079-529-194, (022) 218-074.