Licitaţie comercializare gaj

Lichidatorul „Mari Croun” SRL în proces de lichidare anunţă desfășurarea licitației „cu reducere”, privind comercializarea bunului: Construcții cu suprafața totală de 704,5 m.p., nr. cadastrale 0300207.067.01; 02; 03 și terenul aferent cu suprafața de 0,1971 ha, nr. cadastral 0300207.067”, amplasat în mun. Bălți, str. 31 August 1989, nr. 25 G. FOTO

Licitația se va desfășura la data de 15.02.2016, ora 09:00.

Locul desfășurării licitației: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, of. 66.

Prețul inițial de vînzare constituie 2 700 000 lei. Acontul de participare constituie 10% din prețul inițial de vînzare. Taxa de participare constituie 100 lei. Pasul de reducere a prețului constituie 5%.

Pentru participare la licitație doritorii vor depune pînă la data de 12.02.2016, ora 16:00, cererea de participare la licitație, la care se anexează: copia extrasului din registrul de stat sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la contul 2224826603, BC "Victoriabank" S.A., VICBMD2X469.

Informații suplimentare - la tel: 061058889, (022) 218-074.