Licitaţie comercializare gaj

„Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 12 ianuarie 2016, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu reducere” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Terenuri:

lotul nr. 609 – teren agricol, S=7,6281 ha (nr. cad. 8015115.061), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 301 000,00 lei;

lotul nr. 610 – teren agricol, S=2,2516 ha (nr. cad. 8015118.045), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 89 000,00 lei;

lotul nr. 611 – teren agricol, S=1,2111 ha (nr. cad. 8015112.159), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 48 000,00 lei;

lotul nr. 612 – teren agricol, S=0,7633 ha (nr. cad. 8015112.164), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 31 000,00 lei;

lotul nr. 613 – teren agricol, S=1,4593 ha (nr. cad. 8015118.047), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 58 000,00 lei;

lotul nr. 614 – teren agricol, S=0,7901 ha (nr. cad. 8015212.104), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 32 000,00 lei;

lotul nr. 615 – teren agricol, S=2,5923 ha (nr. cad. 8015118.036), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 103 000,00 lei;

lotul nr. 616 – teren agricol, S=0,4729 ha (nr. cad. 8015112.075), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 19 000,00 lei;

lotul nr. 617 – teren agricol, S=1,6289 ha (nr. cad. 8015112.174), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 65 000,00 lei;

lotul nr. 618 – teren agricol, S=7,1708 ha (nr. cad. 8015102.111), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 283 000,00 lei;

lotul nr. 619 – teren agricol, S=4,2589 ha (nr. cad. 8015102.112), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 168 000,00 lei;

lotul nr. 620 – teren agricol, S=0,4612 ha (nr. cad. 8015112.165), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 19 000,00 lei;

lotul nr. 621 – teren agricol, S=12,9565 ha (nr. cad. 8015118.048), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 508 000,00 lei;

lotul nr. 622 – teren agricol, S=7,1263 ha (nr. cad. 8015112.176), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 279 000,00 lei;

lotul nr. 623 – teren agricol, S=0,4972 ha (nr. cad. 8015112.168), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 20 000,00 lei;

lotul nr. 624 – teren agricol, S=0,4183 ha (nr. cad. 8015112.171), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 17 000,00 lei;

lotul nr. 625 – teren agricol, S=1,3039 ha (nr. cad. 8015112.061), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 52 000,00 lei;

lotul nr. 626 – teren agricol, S=15,5125 ha (nr. cad. 8015119.017), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 608 000,00 lei;

lotul nr. 628 – teren agricol, S=0,7303 ha (nr. cad. 8015112.173), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 29 000,00 lei;

lotul nr. 629 – teren agricol, S=0,3557 ha (nr. cad. 8015112.172), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 14 000,00 lei;

lotul nr. 630 – teren agricol S=0,4295 ha (nr. cad. 8015112.166), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 17 000,00 lei;

lotul nr. 631 – teren agricol S=0,8423 ha (nr. cad. 8015112.170), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 33 000,00 lei;

lotul nr. 632 – teren agricol S=0,4134 ha (nr. cad. 8015112.167), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 17 000,00 lei;

lotul nr. 633 – teren agricol S=1,7823 ha (nr. cad. 8015112.054), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 70 000,00 lei;

lotul nr. 634 – teren agricol S=2,8999 ha (nr. cad. 8015112.056), amplasat în r-nul Străşeni, sat. Cojuşna, extravilan, preţul iniţial 114 000,00 lei.

 

Pentru a participa la licitaţie, participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie pentru persoane fizice 100,00 lei, pentru persoane juridice 250,00 lei, la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

2805900498000043 – taxa de participare la licitaţie,

2805900498000044 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 11.01.2016, ora 16.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

procura autentificată notarial;

hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-032; 022-218-057; 022-218-074; 060-434-555.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.