Banca de Economii S.A. în proces de lichidare /IDNO-1003600002549/ aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiilor "cu strigare"

Banca de Economii S.A. în proces de  lichidare /IDNO-1003600002549/ aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiilor "cu strigare", de vânzare a bunurilor mobile (valori mobiliare) în loturi unice în perioada de expunere 29.01.2021 - 26.02.2021 după cum urmează: SA ”ASPA” (IDNO-1003606006192) cantitate acţiuni 97 498 la preț per acțiune – 4,49 lei, valoarea totală 437,766.02 lei, începutul licitației din 16.02.2021. Valorile mobiliare se vând in conformitate cu Regulamentul privind organizarea si efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piața reglementata/MTF a Bursei de Valori a Moldovei S.A. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vânzare și procedura de vânzare a activelor nominalizate, în zilele de lucru orele 10:00–16:00, la sediul Banca de Economii S.A. în proces de  lichidare pe adresa: mun. Chişinău, bl. Mircea cel Bătrân, 23 (tel. 067218127) și la societatea de investiții „VALINVEST” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin 5/1 (tel: 22-12-55, 079778164).