In atenția acționarilor Băncii de Economii S.A. in proces de lichidare

In atenția acționarilor  Băncii de Economii S.A. in proces de lichidare .

Banca de Economii S.A. in proces de lichidare Va aduce la cunoștința ca in perioada 01.09.2020 – 31.11.2020 va avea loc transmiterea registrului acționarilor societarii de la Societatea de registru S.A. „Grupa Financiara” către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acționar are dreptul, in condițiile legii, de a verifica pina la inițierea procedurii de transmitere in cauza corectitudinea datelor aferente acțiunilor deținute înscrise la Societatea de registru.

In cazul in care ați depistat careva neconcordante referitor la cantitatea de valori mobiliare si/sau destinatorul acestora, va rugam sa va adresați la Societatea de registru sau emitent.

Contacte

Societatea de registru S.A. „Grupa Financiara”, MD-2001, mun. Chisinau, str. Izmail, 88/1, et.4, tel: 022 271 845;

Banca de Economii S.A. in proces de lichidare, MD – 2075, mun. Chisinau, bd, Mircea cel Batrin, 23, tel: 067218127.