Comercializare negocieri directe - utilaje

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare anunță comercializarea prin negocieri directe a unor utilajeDetalii