Banca de Economii S.A. în proces de lichidare anunță despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiei "cu strigare" de vânzare a unor acțiuni în SA ”MOLDASIG”

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare /IDNO-1003600002549/ aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiei "cu strigare" de vânzare ca pachet unic, în perioada de expunere 09.07.2018 - 20.07.2018, a valorilor mobiliare SA ”MOLDASIG” (IDNO-1002600053315),  cantitate acţiuni – 61 200 unităţi, preţ per acţiune – 443,54 lei, valoarea totală - 27 144 648.00 lei. Valorile mobiliare se vînd în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei. Informaţii suplimentare, în zilele de lucru orele 10:00–16:00, la sediul Bancii de Economii S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115 (tel.: 218-071) şi la SVM „Iuventus – DS” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65 of. 710 (tel.: 27 00 35 ).