Comercializare negocieri directe iunie - sisteme video

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare anunță comercializarea prin negocieri directe a sistemelor video.