Comunicat Informativ al Băncii de Economii S.A.

Prin prezentul Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 248 din 27.11.2014 a fost instituită administrare specială asupra Băncii de Economii S.A.

Totodată, în temeiul prevederilor Legii instituţiilor financiare, prin Hotărârea respectivă, Dl Ropot Ion a fost numit în calitate de administrator special al Băncii.

În conformitate cu prevederile legii menţionate, pe perioada administrării speciale, drepturile şi obligaţiile acţionarilor, consiliului, organului executiv şi ale administratorilor băncii se suspendă şi se exercită de către administratorul special.

Vedeți aici declarația Guvernatorului BNM.  Vedeți aici Anunțul din Monitorul Oficial nr.358-363 din 04.12.2014