În atenţia acţionarilor Băncii de Economii S.A.!

Banca de Economii S.A. vă comunică că la data de 29.08.2013 a fost finalizat procesul de subscriere a acţiunilor emisiunii suplimentare închise de acţiuni, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii prin corespondenţă din 02.08.2013. Consiliul Băncii a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare închise de acţiuni în număr de 16,049,940 unităţi ceea ce constituie 80,249,700.00 lei, a aprobat lista subscriitorilor la acţiunile din emisiunea suplimentară, a calificat emisiunea ca efectuată şi a aprobat modificările în Statutului Băncii de Economii S.A ce se referă la majorarea capitalului social şi a numărului de acţiuni plasate.

Relaţii la telefonul 022 218 026