Informaţie cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul-şef la situaţia din 30 iunie 2015

 

Informația cu privire la membrii Consiliului, organul executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul-şef a Băncii de Economii S.A. la situaţia din 30.06.2015, drepturile și obligațiile cărora sunt suspendate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.248 din 27 noiembrie 2014.

Nume, prenume. Funcţia ocupată în Bancă

Data confirmării în funcţie de către BNM

Funcţia (iile ) ocupată (te) în societăţi

Experienţa de muncă pentru perioada de ultimii 5 ani

Studiile (universitare, post universitare, cursuri de instruire)

Cota  deţinută 

în Bancă (%)*

Şor Ilan

Membru al Consiliului Băncii

Preşedinte al Consiliului Băncii

29.04.2014

30.04.2014

Director General SC „DUFREMOL” SRL

03.08.2006 – până în prezent – Director General SC „DUFREMOL” SRL

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, specializarea: drept  economic, licenţiat în drept.

Universitatea de Studii Europene din Moldova, titlul obţinut: Master în drept economic.

 

Ursu Ivan

 

Membru al Consiliului Băncii

Vicepreşedinte al Consiliului Băncii

11.10.2013

 

 

 

30.04.2014

Consilier Preşedintelui Băncii de Economii S.A.

04.12.2007 – 28.01.2008 – Director al Cabinetului prim – vice  ministrului, Ministerului Afacerilor Externe şi integrării Europene.

29.01.2008 – 17.08.2010 – Ambasador Extraordinar şi – Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă.

15.10.2012 – 31.05.2013 Consilier al Preşedintelui   BC Unibank S.A.

03.06.2013 – 01.12.2014  Consilier al Preşedintelui Băncii de Economii S.A.

Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea: tehnologia construcţiei de maşini, maşini-unelte şi instrumente de aşchiere a metalelor   

 

Matveeva Elena

 

Membru al Consiliului Băncii

12.07.2005

Director al Direcţiei Generale Datorii Publice Ministerul Finanţelor

 

01.12.05 – 01.11.06 – Şef al Direcţiei finanţarea externă şi datorii, şef al Secţiei managementul datoriei externe a Departamentului Datorii Publice.

01.11.06 – până în prezent -  Director al Direcţiei Generale Datorii Publice

Academia de Studii Economice din Moldova, profilul economie, specialitatea: finanţe şi credit, calificarea – economist

 

Budza Stanislav

 

Membru al Consiliului Băncii

 

 

28.10.2013

Jurist  S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”

15.08.2005 – 20.03.2014 – Preşedinte S.A. Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM).

22.08.2005 – 20.03.2014 – Administrator (SAIT) Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare al BVM.

20.03.2014 – până în prezent – jurist S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, titlul obţinut – jurist, profilul – juridică, specializarea: drept economic.

Universitatea de Stat din Moldova. Institutul de instruire continuă (IIC), titlul obţinut – inginer, profilul – sisteme informaţionale şi calculatoare, specializarea: sisteme informaţionale.

 

Calmîc Octavian

 

Membru al Consiliului Băncii

13.06.2014

Viceministru

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

20.06.2005 – 04.11.2009 –Director al Direcţiei Generale politici comerciale Ministerul Economiei.

04.11.2009 – până în prezent Viceministru  Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova, management, manager –economist.

 

COMITETUL DE CONDUCERE AL BĂNCII DE ECONOMII S.A.

Preşedinte al Comitetului de Conducere

 

  Loc vacant

       

 

Vicepreşedinţii Comitetului de Conducere 

Burlacu Corina

 

 

15.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ocupă

02.02.2004 – 14.08.2012 – Şef al Direcţiei Economico - Financiară Banca de Economii S.A.

15.08.2012 – 02.09.2012 – Preşedinte interimar Banca de Economii S.A.

03.09.2012 - 16.05.2013 – Prim – vicepreşedinte, Preşedinte interimar Banca de Economii S.A.

16.05.2013 –  31.03.2014 - Prim - vicepreşedinte Banca de Economii S.A.

31.03.2014 – până în prezent vicepreşedinte Banca de Economii S.A.

Academia de Studii Economice din Moldova,

profilul   economie, specialitatea: economist –manager, interpret

 

 

Sahanovschi Sergiu 08.08.2014

Nu ocupă

22.06.2006 – 09.09.2008 – Director General, „IM şi Compania Consulting Grup” S.A.

01.06.2009 – 01.10.2009 - Director Departament Corporate Banking, Banca Comercială Română Chişinău S.A.

01.10.2009 – 15.03.2013 – Director Executiv Linie funcţională Corporate Banking Banca Comercială Română Chişinău S.A.

15.03.2013 - 20.09.2013 – Director Executiv Linie funcţională Vânzări şi Dezvoltare Afaceri Banca Comercială Română Chişinău S.A.

08.08.2014 – până în prezent - vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al Băncii de Economii S.A.

Academia de Studii Economice din Moldova, profilul economie, specializarea: relaţii economice internaţionale.

calificarea: economist ; interpret

 

Şcoala de management din or. Grenoble Franţa, MBA.

 

  Contabil-şef

Loc vacant

       

 

  

*Informaţia se prezintă numai referitor la cotele ce depăşesc 5% din capitalul social al Băncii.

Informaţie cu privire la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedintele băncii şi contabilul-şef