Vânzarea activelor deținute în posesie prin negocieri directe/ALTE BUNURI

La moment nu sunt disponibile bunuri ce pot fi incluse în categoria respectivă