CONTACTE

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

Republica Moldova, or. Chișinău
str. Columna, nr. 115, MD-2012
E-mail: bem@bem.md

SUBDIVIZIUNE

TELEFON

Anticamera

022 218 005

Direcția personal

0 22 218 070, 0 22 218 010

Direcția juridică

022 218 014, 022 218 015

022 218 013, 022 218 079

Direcția credite/Direcția operațiuni valutare și relații externe

0 22 218 041

Direcția administrare gaj

022 218 032, 022 218 057,

022 218 074

Direcția contabilitate

022 218 024, 022 218 019

Serviciul gestionare a impozitelor și a dărilor de seamă

0 22 218 073

Secția contabilitate și impozite

0 22 218 018

Secția conturi corespondente și decontări

0 22 218 072

Secția valori mobiliare și investiții

0 22 218 027

Secția depozite și plăți sociale

0 22 218 028

Secția activitate clientelă

0 22 218 029

Direcția logistică

022 218 046, 022 218 047

022 218 063, 022 218 051

Direcția tehnologii informaționale

0 22 218 101, 022 218 020

Direcția audit intern

0 22 218 071

Direcția securitate economică

0 22 218 068

Direcția pază

022 218 054